Operating Status
[10/25/2019]:Zenkoji & Obuse & Togakushi 1 Day Bus Tour
[Nagano Station (Hotel Metropolitan Nagano) With a Tour of Zenkoji Temple 09:00 AM - Nagano Station(Hotel Metropolitan Nagano)] / JR Bus Kanto Co., Ltd.
[10/24/2019]:Zenkoji & Obuse & Togakushi 1 Day Bus Tour
[Nagano Station (Hotel Metropolitan Nagano) With a Tour of Zenkoji Temple 09:00 AM - Nagano Station(Hotel Metropolitan Nagano)] / JR Bus Kanto Co., Ltd.
[10/23/2019]:Prince Express Hakone Lake Ashinoko Line
[The Prince Hakone Lake Ashinoko 04:30 PM - Sunshine City Prince Hotel] / Seibu Kanko Bus Co., Ltd.
[10/23/2019]:Fuji/Fujinomiya - Tokyo Line
[Fujinomiya Sta. 04:20 PM - Tokyo Sta. Nihonbashi-guchi] / Fujikyuko Co., Ltd.
[10/23/2019]:Fuji/Fujinomiya - Tokyo Line
[Fujinomiya Eigyosho 01:30 PM - Tokyo Sta. Nihonbashi-guchi] / Fujikyuko Co., Ltd.
[10/23/2019]:Zenkoji & Obuse & Togakushi 1 Day Bus Tour
[Nagano Station (Hotel Metropolitan Nagano) With a Tour of Zenkoji Temple 09:00 AM - Nagano Station(Hotel Metropolitan Nagano)] / JR Bus Kanto Co., Ltd.
[10/23/2019]:Prince Express Hakone Lake Ashinoko Line
[Sunshine City Prince Hotel 08:20 AM - The Prince Hakone Lake Ashinoko] / Seibu Kanko Bus Co., Ltd.
[10/23/2019]:Fuji/Fujinomiya - Tokyo Line
[Takaoka Shako 05:25 AM - Tokyo Sta. Nihonbashi-guchi] / Fujikyuko Co., Ltd.
[10/22/2019]:Prince Express Hakone Lake Ashinoko Line
[The Prince Hakone Lake Ashinoko 04:30 PM - Sunshine City Prince Hotel] / Seibu Kanko Bus Co., Ltd.
[10/22/2019]:Fuji/Fujinomiya - Tokyo Line
[Fujinomiya Sta. 04:20 PM - Tokyo Sta. Nihonbashi-guchi] / Fujikyuko Co., Ltd.
[10/22/2019]:Fuji/Fujinomiya - Tokyo Line
[Fujinomiya Eigyosho 01:30 PM - Tokyo Sta. Nihonbashi-guchi] / Fujikyuko Co., Ltd.
[10/22/2019]:Zenkoji & Obuse & Togakushi 1 Day Bus Tour
[Nagano Station (Hotel Metropolitan Nagano) With a Tour of Zenkoji Temple 09:00 AM - Nagano Station(Hotel Metropolitan Nagano)] / JR Bus Kanto Co., Ltd.
[10/22/2019]:Prince Express Hakone Lake Ashinoko Line
[Sunshine City Prince Hotel 08:20 AM - The Prince Hakone Lake Ashinoko] / Seibu Kanko Bus Co., Ltd.
[10/22/2019]:Fuji/Fujinomiya - Tokyo Line
[Takaoka Shako 05:25 AM - Tokyo Sta. Nihonbashi-guchi] / Fujikyuko Co., Ltd.
[10/21/2019]:Narita Airport Mt. Fuji Fuji Five Lakes Liner
[Kawaguchiko Sta. No.2 01:15 PM - Narita Airport Terminal 1 No.7] / Keisei Bus Co., Ltd.
[10/21/2019]:Narita Airport Mt. Fuji Fuji Five Lakes Liner
[Narita Airport Terminal 3 No.7 12:30 PM - Kawaguchiko Sta. No.2] / Keisei Bus Co., Ltd.
[10/21/2019]:Zenkoji & Obuse & Togakushi 1 Day Bus Tour
[Nagano Station (Hotel Metropolitan Nagano) With a Tour of Zenkoji Temple 09:00 AM - Nagano Station(Hotel Metropolitan Nagano)] / JR Bus Kanto Co., Ltd.
[10/20/2019]:Narita Airport Mt. Fuji Fuji Five Lakes Liner
[Narita Airport Terminal 3 No.7 12:30 PM - Kawaguchiko Sta. No.2] / Keisei Bus Co., Ltd.
[10/20/2019]:Zenkoji & Obuse & Togakushi 1 Day Bus Tour
[Nagano Station (Hotel Metropolitan Nagano) With a Tour of Zenkoji Temple 09:00 AM - Nagano Station(Hotel Metropolitan Nagano)] / JR Bus Kanto Co., Ltd.